Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

САЛЫҚ КОНЦЕПЦИЯСЫНДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚЛАР ҲӘМ ЖЕҢИЛЛИКЛЕР

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде  Өзбекстан Республикасы салық сия­сатын жетилистириў концепциясының мазмун-мәнисин кең жәми­йетшиликке жеткериўге бағышланған оқыў семинары болып өтти.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Мәмлекетлик салық басқармасының баслығы Д.Бабажанов басқарып барды. Буннан кейин Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик салық комитети баслығының орынбасары Э.Гадоев, Өзбекстан Республикасы Есап палатасының жуўаплы хызметкери Ф.Умаров, Қарақалпақстан Республикасы Прокуратурасының бөлим баслығы Р.Камаловлар шығып сөйлеп, концепцияның мазмун-мәниси, ондағы жаңалықлар ҳәм жеңилликлерге кең түрде тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей, 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында салық салыў базасын кеңейтиў арқалы салық ҳәкимшилигин әпиўайыластырыў ҳәм салық жүгин азайтыў мәселелери айрықша орын ийелейди. Соның менен бирге, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 29-июньдеги «Өзбекстан Республикасының салық сиясатын жетилистириў концепциясы ҳаққында»ғы Пәрманы  салық жүгин избе-излик пенен азайтыў, салық салыў системасын әпиўайыластырыў ҳәм салық ҳәкимшилигин жетилистириў, солай етип, экономиканы жедел раўажландырыў  және елимиздиң инвестициялық тартымлылығын жақсылаўда айрықша әҳмийетке ийе болды. 

Концепция шеңберинде 2019-жыл 1-январьдан мийнетке ҳақы төлеў фондына салық жүклемеси, барлық физикалық шахслардың дәраматларына 12 процентлик бирден-бир салық ставкасын енгизиў арқалы төменлетиледи, сондай-ақ, пуқаралардың социаллық төлемлери бийкар етиледи. Бизнес ушын бирден-бир социаллық төлем ставкасы 15 проценттен 12 процентке шекем төменлетиледи. Сондай-ақ, юридикалық шахслардың айланыслары (нақ пул түсими)нан өндирилетуғын мәмлекетлик мақсетли қорларға мәж­бүрий ажыратпалар бийкар етиледи, юридикалық шахс­лардың пайдасына салық ставкасы 14 проценттен 12 процентке шекем, коммерциялық банклер ушын болса 22 проценттен 20 про­цент­ке төменлетиледи. Қосымша қунға салық ставкасының 20 процентлик ҳәзирги муғдары сақлап қалынады, бунда салық есабы толық системалы енгизиледи, салыққа тартыў базасы анықластырылады, жеңилликлер саны кемейтиледи ҳәм 2019-жылдың жуўмақлары бойынша бул салық ставкасы төменлетиледи.

Соның менен бирге, салық уйымлары ҳәм ҳақ нийетли салық төлеўшилер арасында оларға ағымдағы салық салыў мәселелерин шешиўде ҳәр тәреплеме жәрдем берген ҳалда, кеңейтилген мәлимлеме алмасыўын нәзерде тутатуғын салық қадағалаўының заманагөй түри — салық мониторинги енгизилди. Бунда ўақтынша қаржылай қы­йыншылықларға дус келген ҳақ нийетли салық төлеўшилер — хожалық жүргизиўши субъектлерге салық дем­алысларын бериў тәризиндеги мәмлекет тәрепинен қоллап-қуўатлаў нәзерде тутылған.

— Оқыў семинарының тийкарғы мақсети — исбилерменлик субъектлерине концепция бойынша салық нызамшылығына киргизилген өзгерислер менен қосымшаларды кең түрде түсиндириўден ибарат,-дейди Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик салық комитетиниң бас инспекторы Камил Саидов. — Соның ишинде, қосымша қун салығы ҳәм юридикалық шахс­лардың пайда салығын есаплап шығыў ҳәм төлеў, салық есабын әпиўайыластырыў ҳәм оның автоматластырыл­ған бухгалтериялық есабын жүргизиў тәртиби ҳәм басқа да әҳмийетли мәселелер бойынша мағлыўмат берилди.

Илаж қатнасыўшылары өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

17.04.2019 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПРЕСС-КЛУБ СЕССИЯСЫ ЖӘНЕ МОЙНАҚТА ӨТКЕРИЛДИ

Усы жыл 16-апрель күни Мойнақ районы «Мәдели» АПЖдағы «Шеге» аўылында «Ўзбекистон-24» телеканалы тәрепинен, тиккелей эфир арқалы берилетуғын «Халықаралық пресс-клуб»тың «Әжайыбат жүз бермейди, ол жаратылады» атамасындағы гезектеги сессиясы болып өтти.

11.04.2019 ҚАЙТҚАН ҒАЗДАЙ ҒАҢҚЫЛДАҒАН ҲАЎАЗЫҢ... ЯМАСА ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ

Хабарыңыз бар, усы күнлерде Сурхандәрья ўәлая­тының орайы Термиз қаласында Халықаралық бақсышылық көркем өнери фестивалы болып өтпекте. 

11.04.2019 ҚАЙТҚАН ҒАЗДАЙ ҒАҢҚЫЛДАҒАН ҲАЎАЗЫҢ... ЯМАСА ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ

Хабарыңыз бар, усы күнлерде Сурхандәрья ўәлая­тының орайы Термиз қаласында Халықаралық бақсышылық көркем өнери фестивалы болып өтпекте. 

09.04.2019 КОНСТИТУЦИЯ БАЙРАМЫНА БАҒЫШЛАНДЫ

Усы жыл 9-апрель күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 26 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

05.04.2019 КИТАПҚУМАР ОҚЫЎШЫЛАРДЫҢ ҚАТАРЫ КӨБЕЙМЕКТЕ

Усы жыл 5-апрель күни Жаслар орайында Нөкис қаласындағы улыўма билим бериў мектеплериниң муғаллимлери ҳәм оқыўшылары арасында китапқумарлық мәдениятын үгит-нәсиятлаўға бағышланып өткерилген «Ең китапқумар мектеп» жойбарының жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти.