Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ БАЙРАМЫ

2017-жылдың 30-июнь сәнеси елимиз жасларының турмысында ең умытылмас күнлердиң бири болып қалады.

Усы күни Ташкенттеги Симпозиумлар сарайында болып өткен Өзбекстан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң IV қуралтайында  Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң тиккелей басламасы менен «Жаслар — келешек  қурыўшылары» сүрени астында профессионал жумыс­ты әмелге асыратуғын Өзбекстан Жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Аўқам шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сәнеси елимизде «Жаслар күни» сыпатында белгиленетуғын болды.

Байрам бағдарламасына муўапық Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде «Ҳәким ҳәм жаслар» жойбары шеңберинде ушырасыў болып өтти. Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М. Ерниязов жыйналғанларды «Жаслар күни» менен қутлықлап, усы мүнәсибет пенен Өзбекстан Республикасы Президентиниң жоллаған байрам қутлықлаўын оқып еситтирди.

Қутлықлаўда атап өтилгениндей, жасларымыздың нызамлы ҳуқық және мәплерин тәми­йинлеў, олардың арзыў-нийетлерин, уқыбын ҳәм имканиятларын жүзеге шығарыў мәмлекетлик сиясаттың ең әҳмийетли  бағдарына айланды. Жаңадан шөлкемлестирилген Елимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформаларды әмелге асырыўда белсендилик көрсетип, өзиниң билим және қәбилети, нәтийжели мийнети менен елимиздиң раўажланыўына мүнәсип үлес қосып киятырған жасларға «Мард ўғлон» ҳәм «Келажак бунёдкори» мәмлекетлик сыйлықлары шөлкемлестирилген еди. Байрам мүнәсибети менен ескек есиў бойынша халықаралық турнирлердиң жеңимпазы, Жәҳән ҳәм Азия ойынларында жоқары нәтийжелерге ерисип киятырған Исламбек Мәмбетназаров, Шоманай районындағы «Комсервис Шоманай» жеке меншик кәрханасының баслығы Сабур Сагатов  «Мард ўғлон» мәмлекетлик сыйлығын алыўға миясар болды.  Республикамыз басшысы сыйлықларды салтанатлы жағдайда тапсырды. Сондай-ақ, Жаслар мәселелери  бойынша Қарақалпақстан Республикасы ведомстволараралық кеңеси тәрепинен бир топар жасларға естелик саўғалары тапсырылды.

Илажда «Мард ўғлон» мәмлекетлик сыйлығының ийеси С.Сагатов, келешегинен үмит күттиретуғын спортшы И.Мәмбетназаровтың әкеси М.Мәмбетназаров, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң магистранты С.Төрешова шығып сөйлеп, жасларға көрсетилип атырған айрықша итибар және ғамқорлығы ушын ҳүрметли Президентимизге шексиз миннетдаршылық билдирди.

Усы күни «Мен ҳәм Жаслар аўқамы» сүрени астында спорт акциялары, жоқары оқыў орынларының студентлери, кәсип- өнер колледжлери ҳәм акаде­миялық лицейлер, улыўма билим бериў мектеплери оқыўшылары, жәмлеспеген жаслардың қатнасында «6975h da6» марафоны, пайтахтымыздағы «Истиқлол» балалар дем алыў орайында «Жаслар — келешек қурыўшысы» темасында мийнет ярмаркасы ҳәм жаслар сейиллери болып өтти. Сондай-ақ, өткерилген «Китапқумарлық викториналары», китап ярмаркалары, жас аспазлар таңлаўы, миллий ҳәм дүнья аяқ ойынлары фестивалы, жас сүўретшилер ҳәм өнерментлер галареясы, жас исбилерменлер менен фермерлер өнимлериниң көргизбеси, әскерий бөлимлерде «Мәрт жигит» темасындағы дөгерек сәўбетлери, белгили көркем-өнер ғайраткерлериниң қатнасында «Футбол-шоу» ҳәм басқа да бир-биринен қызықлы илажлар қатнасыўшыларда айрықша тәсир қалдырды.

Байрам соңында пайтахтымыздағы «Туран» стадионында «Жаслар — Өзбекстан келешеги» сүрени астында гала концерт болып өтти. Илажда Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў минис­триниң орынбасары М.Иноятов Президентимиздиң Өзбекстан жасларына байрам қутлықлаўын оқып еситтирди. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М. Ерниязов жыйналғанларды байрам менен қутлықлап, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында жасларды Ўатанды сүйиўшилик, миллий дәстүр ҳәм қәдириятларымызға ҳүрмет руўхында тәрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳәм физикалық жақтан бәркамал әўладты камалға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мәплерин қорғаў бойынша әмелге асырылып атырған жумысларға тоқтап өтти. Жаслар аўқамының Әмиўдәрья, Беруний, Тақыятас, Қанлыкөл, Шоманай, Қараөзек, Нөкис районлық кеңеслерине, сондай-ақ, «Жаслар» телеканалының хызмет бабында пайдаланыўы ушын Жаслар аўқамының Қарақалпақстан Республикалық Кеңесине автомашиналарының гилтлери салтанатлы жағдайда тапсырылды.

«Жаслар күни»не бағышланған бундай байрам илажлары республикамыздың барлық ра­йонларында болып өтти.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.11.2018 МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНЕ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИ ҲӘМ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНИҢ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Ҳүрметли шыпакерлер ҳәм медицина тараўы хызметкерлери!
Бәршеңизди ҳәр жылы елимизде кеңнен белгиленип киятырған кәсиплик байрамыңыз – «Медицина хызметкерлери күни» менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаймыз. 

06.11.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Түркияның Өзбекстандағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси Аҳмет Башар Шен басшылығындағы делегацияны қабыллаў мәресими болды.

06.11.2018 «ТАШКЕНТ» МИЙМАНХАНАСЫ МИЙМАНЛАР ХЫЗМЕТИНДЕ

Усы жыл 6-ноябрь күни пайтахтымыз Нөкис қаласында «Ташкент» мийманханасы пайдаланыўға тапсырылды.

05.11.2018 ПАРЛАМЕНТ КОМИССИЯСЫ АҒЗАЛАРЫ ПАХТА АТЫЗЛАРЫНДА

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының 2017-жыл 4-октябрьдеги “Өзбекстан Республикасының нызам ҳүжжетлерине ҳəм халықаралық мийнет стандартларына муўапық пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тəмийинлеўге байланыслы илажларды күшейтиў ҳаққында”ғы СҚ-231-III-санлы қарарына муўапық Пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тəмийинлеў мəселелери бойынша Парламент комиссиясы дүзилген еди.

 

03.11.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ГЕЗЕКСИЗ ЖИГИРМА ҮШИНШИ СЕССИЯСЫ БОЛЫП ӨТТИ

Усы жылдың 3-ноябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң гезексиз жигирма үшинши сессиясы болып өтти.