Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ БАЙРАМЫ

2017-жылдың 30-июнь сәнеси елимиз жасларының турмысында ең умытылмас күнлердиң бири болып қалады.

Усы күни Ташкенттеги Симпозиумлар сарайында болып өткен Өзбекстан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң IV қуралтайында  Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң тиккелей басламасы менен «Жаслар — келешек  қурыўшылары» сүрени астында профессионал жумыс­ты әмелге асыратуғын Өзбекстан Жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Аўқам шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сәнеси елимизде «Жаслар күни» сыпатында белгиленетуғын болды.

Байрам бағдарламасына муўапық Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде «Ҳәким ҳәм жаслар» жойбары шеңберинде ушырасыў болып өтти. Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М. Ерниязов жыйналғанларды «Жаслар күни» менен қутлықлап, усы мүнәсибет пенен Өзбекстан Республикасы Президентиниң жоллаған байрам қутлықлаўын оқып еситтирди.

Қутлықлаўда атап өтилгениндей, жасларымыздың нызамлы ҳуқық және мәплерин тәми­йинлеў, олардың арзыў-нийетлерин, уқыбын ҳәм имканиятларын жүзеге шығарыў мәмлекетлик сиясаттың ең әҳмийетли  бағдарына айланды. Жаңадан шөлкемлестирилген Елимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформаларды әмелге асырыўда белсендилик көрсетип, өзиниң билим және қәбилети, нәтийжели мийнети менен елимиздиң раўажланыўына мүнәсип үлес қосып киятырған жасларға «Мард ўғлон» ҳәм «Келажак бунёдкори» мәмлекетлик сыйлықлары шөлкемлестирилген еди. Байрам мүнәсибети менен ескек есиў бойынша халықаралық турнирлердиң жеңимпазы, Жәҳән ҳәм Азия ойынларында жоқары нәтийжелерге ерисип киятырған Исламбек Мәмбетназаров, Шоманай районындағы «Комсервис Шоманай» жеке меншик кәрханасының баслығы Сабур Сагатов  «Мард ўғлон» мәмлекетлик сыйлығын алыўға миясар болды.  Республикамыз басшысы сыйлықларды салтанатлы жағдайда тапсырды. Сондай-ақ, Жаслар мәселелери  бойынша Қарақалпақстан Республикасы ведомстволараралық кеңеси тәрепинен бир топар жасларға естелик саўғалары тапсырылды.

Илажда «Мард ўғлон» мәмлекетлик сыйлығының ийеси С.Сагатов, келешегинен үмит күттиретуғын спортшы И.Мәмбетназаровтың әкеси М.Мәмбетназаров, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң магистранты С.Төрешова шығып сөйлеп, жасларға көрсетилип атырған айрықша итибар және ғамқорлығы ушын ҳүрметли Президентимизге шексиз миннетдаршылық билдирди.

Усы күни «Мен ҳәм Жаслар аўқамы» сүрени астында спорт акциялары, жоқары оқыў орынларының студентлери, кәсип- өнер колледжлери ҳәм акаде­миялық лицейлер, улыўма билим бериў мектеплери оқыўшылары, жәмлеспеген жаслардың қатнасында «6975h da6» марафоны, пайтахтымыздағы «Истиқлол» балалар дем алыў орайында «Жаслар — келешек қурыўшысы» темасында мийнет ярмаркасы ҳәм жаслар сейиллери болып өтти. Сондай-ақ, өткерилген «Китапқумарлық викториналары», китап ярмаркалары, жас аспазлар таңлаўы, миллий ҳәм дүнья аяқ ойынлары фестивалы, жас сүўретшилер ҳәм өнерментлер галареясы, жас исбилерменлер менен фермерлер өнимлериниң көргизбеси, әскерий бөлимлерде «Мәрт жигит» темасындағы дөгерек сәўбетлери, белгили көркем-өнер ғайраткерлериниң қатнасында «Футбол-шоу» ҳәм басқа да бир-биринен қызықлы илажлар қатнасыўшыларда айрықша тәсир қалдырды.

Байрам соңында пайтахтымыздағы «Туран» стадионында «Жаслар — Өзбекстан келешеги» сүрени астында гала концерт болып өтти. Илажда Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў минис­триниң орынбасары М.Иноятов Президентимиздиң Өзбекстан жасларына байрам қутлықлаўын оқып еситтирди. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М. Ерниязов жыйналғанларды байрам менен қутлықлап, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында жасларды Ўатанды сүйиўшилик, миллий дәстүр ҳәм қәдириятларымызға ҳүрмет руўхында тәрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳәм физикалық жақтан бәркамал әўладты камалға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мәплерин қорғаў бойынша әмелге асырылып атырған жумысларға тоқтап өтти. Жаслар аўқамының Әмиўдәрья, Беруний, Тақыятас, Қанлыкөл, Шоманай, Қараөзек, Нөкис районлық кеңеслерине, сондай-ақ, «Жаслар» телеканалының хызмет бабында пайдаланыўы ушын Жаслар аўқамының Қарақалпақстан Республикалық Кеңесине автомашиналарының гилтлери салтанатлы жағдайда тапсырылды.

«Жаслар күни»не бағышланған бундай байрам илажлары республикамыздың барлық ра­йонларында болып өтти.

 

Басқа жаңалықлар RSS

11.07.2018 КЕМШИЛИКЛЕР СЫНҒА АЛЫНЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 11-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Инвестиция бағдарламасына кирген объект­лерде қурылыс, реконструкция ҳәм капитал оңлаў жумысларының барысы, 4 сектор басшылары тәрепинен сырт ел инвес­тицияларын тартыўға қаратылған илажлардың социаллық-экономикалық раўажландырыўға кирген жойбарлардың әмелге асырылыўы ҳаққындағы мәселелерге бағышланған мәжилис болып өтти.

11.07.2018 ЖАСЛАР ИСКЕРЛИГИ, ЖАҢА ИДЕЯЛАР ҲӘМ ЖОЙБАРЛАР ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНДЫ

Усы жылдың 27-июнь күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди. Усы Пәрманның орынланыўын тәмийинлеў бойынша, жаслар арасында ушырасып атырған машқалаларды үйрениў мақсетинде республикамыз бойынша исши топар дүзилди.

10.07.2018 «НӨКИС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЭРОПОРТЫ» ЖАҢАРМАҚТА

Ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен-ақ елимизде барлық тараўлар сыяқлы авиация саласы да тез пәт пенен раўажлана баслады.
1992-жылы 28-январьда қайта шөлкемлестирилген «Өзбекстан ҳаўа жоллары» миллий авиакомпаниясы Халықаралық Пуқаралық авиация (ИКАО) шөлкеминиң тең ҳуқықлы ағзасы болып, халықаралық авиатасыўлар базарында мүнәсип орын ийелеўге ерис­ти. Елимиздеги барлық аэропортлар қайта реконструкцияланып, заманагөй ҳаўа лайнерлери менен тәмийинленди ҳәм бул илажлар бүгинги күнде де даўам етпекте.

27.06.2018 Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күнине байланыслы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңесиниң байрам қутлықлаўы

Әзиз дослар!
Бәршеңизди бүгинги кәсиплик барамыңыз, 27-июнь — Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәмде Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаймыз.

21.06.2018 ШАЙЫР ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  Өзбекстанға хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Қарақалпақстан халық шайыры Гүлистан Матякубованың дөретиўшилигине бағышланған «Сөз ҳәм саз сыйқыры» темасында әдебий әнжуман болып өтти.