Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

АҚТӨБЕ ОБЛАСТЫ ДЕЛЕГАЦИЯСЫНЫҢ САПАРЫ: ӘҲМИЙЕТЛИ ҲҮЖЖЕТЛЕРГЕ ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ

«Сизиң басламаңыз бенен шөлкемлестирилген Орайлық Азия мәмлекет басшыларының мәсләҳәт ушырасыўы регионда еллердиң барлық тараўлардағы бирге ислесиўинде әҳмийетли орын тутады.

Өткен еки жылда Өзбекстан ҳәм Қазақстан арасында ерисилген келисимлер тарийхый әҳмийетке ийе. Биз бир дәрьядан суў ишетуғын қоңсылармыз. Солай екен, мәмлекетлеримиз арасында шешилмеген мәселе болмаўы керек» бул Қазақстан Президенти Нурсултан Назарбаевтың Астана қаласында болып өткен Орайлық Азия мәмлекет басшыларының биринши мәсләҳәт ушырасыўында Президентимиз Шавкат Мирзиёевқа  айтқан сөзлери еди.

Ҳақыйқатында да, Президентимиздиң басшылығында қоңсылас еллер менен ҳәр тәреплеме бирге ислесиў жолға қойылған болып,  соның ишинде, Қазақстан ҳәм Өзбекстан арасында товар алмасыўдың көлеми турақлы өсип бармақта, экономиканың түрли тармақларында ири қоспа жойбарлар әмелге асырылмақта. Транспорт қатнаўы тараўында әмелий бирге ислесиў сезилерли дәрежеде кеңейип, регионлар арасында шериклик беккемленбекте, еки ел арасында мәдений-гуманитарлық илажлар өткерилмекте. Қазақстанда Өзбекстан жылы деп жәрияланыўында, Қазақстан Республикасы Президенти Нурсултан Назар­баев еки тәреплеме қатнасықларды раўажландырыў жолындағы үлкен хызметлери ушын Президентимиз Шавкат Мирзиёевти биринши дәрежели «Достық» ордени менен сыйлықлағанында үлкен мәни жатыр. Мәмлекетимиз басшысы Қазақстанда Өзбекстан жылы ашылыўына бағышланған салтанатлы мәресимде «Көп жыллық нәтийжели бирге ислесиўимиз тарийхында биринши мәрте өтип атырған бул әҳмийетли ўақыя халықларымыз арасындағы ҳақыйқый туўыс­қанлық қатнасықларының айқын көриниси болып табылады» деп атап өткен еди.

21-июнь күни Қазақстан Республикасының Ақтөбе ўәлаятының ҳәкими Бердибек Сапар­баевтың басшылығындағы  делегация ағзаларының пайтах­тымыз­ға сапар етиўи усындай дослық байланысларын беккемлеўдиң әмелий көриниси болды.

Мийманлар Нөкис халықаралық аэропортында рәсмий күтип алынды.

Дәслеп олар Бердақ Ғарғабай улының естелигине гүл қойды ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Муса Ерния­зовтың қабыллаўында болды. Қабыллаўға Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси Ерик Утембаев, еки тәрептиң рәсмий ўәкиллери, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты. 

Бул жерде Ақтөбе ўәлаятының ҳәкими  Б.Сапарбаев ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев арасында бурын дипломатиялық байланыслар арқалы өз-ара түсинисип қол қойылған меморандумның қосымша протоколына қол қо­йылды.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде еки ел рәсмий делегацияларының ҳәм тәреплердиң жумысшы топарларының қатнасыўында бизнес-форум өткерилди. Бул жерде еллеримиздиң инвестициялық ҳәм туристлик жойбарлары ҳаққында кеңнен түсиниклер берилди.

— Бүгин биз еки елдиң экономикасын, инвестициялық потенциалын анықлап, сол арқалы жумыс алып барыў мақсетинде келгенбиз, - дейди Ақтөбе ўәлаятының сыртқы байланыслар және туризм басқармасының басшысы Ермек Кенжеханулы. — Илажда үлкен келисимге ерис­тик, яғный Ақтөбеде саўда үйин ашыўға келистик. Бунда Қарақалпақстанның аўыл хожалығы өнимлерин бизиң елге, соның ишинде, Ақтөбе ўәлаятына, улыўма Қазақстанның батыс аймақларына тасыў, жеткериў сыяқлы ўазыйпалар нәзерде тутылған.

 Қазақстанлы мийманлардың Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде билим алып атырған студент-жаслар менен ушырасыўы да үлкен әҳмийетке ийе болды.

— Бизде «Нурлы көш» деген бағдарлама қабылланып, бағдарлама көлеминде кең көлемли жумыслар алып барылмақта, деди ушырасыўда Ақтөбе ўәлаятының ҳәкими Бердибек Сапарбаев. — Солардан бири, Ақтөбеге барып оқыйман деген студет-жаслар ушын жеңилликлер берилип атырғаны болып табылады.

 Бул жерде Қарақалпақстандағы Қазақ миллий-мәдений орайына ҳәм Қарақалпақ мәмлекетлик университетине Ақтөбе ўәлаяты ҳәкими атынан естелик саўғалары ҳәм китаплар тапсырылды.

Мийманлар Нөкис қаласындағы «Samsung» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң жумысы менен де танысты.

  Күнниң екинши ярымында делегация ағзалары пайтахтымыздағы Имам ийшан Муҳаммед жомъе мешитине барды ҳәм Қарақалпақ үлкесинде туўылған  қазақ шайыры Төлеген Айбергеновтың қәбирин зыярат етти.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық драма театырында «Ақтөбе — Нөкис — Тарийхый дослық пенен нәтийжели бирге ислесиў» атамасында гала-концерт болып өтти.

 Делегация ағзалары И.В.Савицкий атындағы мәмлекетлик көркем өнер музейине барып, ол жердеги бийбаҳа экспонатларды көзден өткерди.

 

Басқа жаңалықлар RSS

11.07.2018 КЕМШИЛИКЛЕР СЫНҒА АЛЫНЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 11-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Инвестиция бағдарламасына кирген объект­лерде қурылыс, реконструкция ҳәм капитал оңлаў жумысларының барысы, 4 сектор басшылары тәрепинен сырт ел инвес­тицияларын тартыўға қаратылған илажлардың социаллық-экономикалық раўажландырыўға кирген жойбарлардың әмелге асырылыўы ҳаққындағы мәселелерге бағышланған мәжилис болып өтти.

11.07.2018 ЖАСЛАР ИСКЕРЛИГИ, ЖАҢА ИДЕЯЛАР ҲӘМ ЖОЙБАРЛАР ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНДЫ

Усы жылдың 27-июнь күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди. Усы Пәрманның орынланыўын тәмийинлеў бойынша, жаслар арасында ушырасып атырған машқалаларды үйрениў мақсетинде республикамыз бойынша исши топар дүзилди.

10.07.2018 «НӨКИС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЭРОПОРТЫ» ЖАҢАРМАҚТА

Ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен-ақ елимизде барлық тараўлар сыяқлы авиация саласы да тез пәт пенен раўажлана баслады.
1992-жылы 28-январьда қайта шөлкемлестирилген «Өзбекстан ҳаўа жоллары» миллий авиакомпаниясы Халықаралық Пуқаралық авиация (ИКАО) шөлкеминиң тең ҳуқықлы ағзасы болып, халықаралық авиатасыўлар базарында мүнәсип орын ийелеўге ерис­ти. Елимиздеги барлық аэропортлар қайта реконструкцияланып, заманагөй ҳаўа лайнерлери менен тәмийинленди ҳәм бул илажлар бүгинги күнде де даўам етпекте.

30.06.2018 КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ БАЙРАМЫ

2017-жылдың 30-июнь сәнеси елимиз жасларының турмысында ең умытылмас күнлердиң бири болып қалады.

Усы күни Ташкенттеги Симпозиумлар сарайында болып өткен Өзбекстан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң IV қуралтайында  Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң тиккелей басламасы менен «Жаслар — келешек  қурыўшылары» сүрени астында профессионал жумыс­ты әмелге асыратуғын Өзбекстан Жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Аўқам шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сәнеси елимизде «Жаслар күни» сыпатында белгиленетуғын болды.

27.06.2018 Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күнине байланыслы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңесиниң байрам қутлықлаўы

Әзиз дослар!
Бәршеңизди бүгинги кәсиплик барамыңыз, 27-июнь — Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәмде Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаймыз.

21.06.2018 ШАЙЫР ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  Өзбекстанға хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Қарақалпақстан халық шайыры Гүлистан Матякубованың дөретиўшилигине бағышланған «Сөз ҳәм саз сыйқыры» темасында әдебий әнжуман болып өтти.