Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

АҚТӨБЕ ОБЛАСТЫ ДЕЛЕГАЦИЯСЫНЫҢ САПАРЫ: ӘҲМИЙЕТЛИ ҲҮЖЖЕТЛЕРГЕ ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ

«Сизиң басламаңыз бенен шөлкемлестирилген Орайлық Азия мәмлекет басшыларының мәсләҳәт ушырасыўы регионда еллердиң барлық тараўлардағы бирге ислесиўинде әҳмийетли орын тутады.

Өткен еки жылда Өзбекстан ҳәм Қазақстан арасында ерисилген келисимлер тарийхый әҳмийетке ийе. Биз бир дәрьядан суў ишетуғын қоңсылармыз. Солай екен, мәмлекетлеримиз арасында шешилмеген мәселе болмаўы керек» бул Қазақстан Президенти Нурсултан Назарбаевтың Астана қаласында болып өткен Орайлық Азия мәмлекет басшыларының биринши мәсләҳәт ушырасыўында Президентимиз Шавкат Мирзиёевқа  айтқан сөзлери еди.

Ҳақыйқатында да, Президентимиздиң басшылығында қоңсылас еллер менен ҳәр тәреплеме бирге ислесиў жолға қойылған болып,  соның ишинде, Қазақстан ҳәм Өзбекстан арасында товар алмасыўдың көлеми турақлы өсип бармақта, экономиканың түрли тармақларында ири қоспа жойбарлар әмелге асырылмақта. Транспорт қатнаўы тараўында әмелий бирге ислесиў сезилерли дәрежеде кеңейип, регионлар арасында шериклик беккемленбекте, еки ел арасында мәдений-гуманитарлық илажлар өткерилмекте. Қазақстанда Өзбекстан жылы деп жәрияланыўында, Қазақстан Республикасы Президенти Нурсултан Назар­баев еки тәреплеме қатнасықларды раўажландырыў жолындағы үлкен хызметлери ушын Президентимиз Шавкат Мирзиёевти биринши дәрежели «Достық» ордени менен сыйлықлағанында үлкен мәни жатыр. Мәмлекетимиз басшысы Қазақстанда Өзбекстан жылы ашылыўына бағышланған салтанатлы мәресимде «Көп жыллық нәтийжели бирге ислесиўимиз тарийхында биринши мәрте өтип атырған бул әҳмийетли ўақыя халықларымыз арасындағы ҳақыйқый туўыс­қанлық қатнасықларының айқын көриниси болып табылады» деп атап өткен еди.

21-июнь күни Қазақстан Республикасының Ақтөбе ўәлаятының ҳәкими Бердибек Сапар­баевтың басшылығындағы  делегация ағзаларының пайтах­тымыз­ға сапар етиўи усындай дослық байланысларын беккемлеўдиң әмелий көриниси болды.

Мийманлар Нөкис халықаралық аэропортында рәсмий күтип алынды.

Дәслеп олар Бердақ Ғарғабай улының естелигине гүл қойды ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Муса Ерния­зовтың қабыллаўында болды. Қабыллаўға Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси Ерик Утембаев, еки тәрептиң рәсмий ўәкиллери, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты. 

Бул жерде Ақтөбе ўәлаятының ҳәкими  Б.Сапарбаев ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев арасында бурын дипломатиялық байланыслар арқалы өз-ара түсинисип қол қойылған меморандумның қосымша протоколына қол қо­йылды.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде еки ел рәсмий делегацияларының ҳәм тәреплердиң жумысшы топарларының қатнасыўында бизнес-форум өткерилди. Бул жерде еллеримиздиң инвестициялық ҳәм туристлик жойбарлары ҳаққында кеңнен түсиниклер берилди.

— Бүгин биз еки елдиң экономикасын, инвестициялық потенциалын анықлап, сол арқалы жумыс алып барыў мақсетинде келгенбиз, - дейди Ақтөбе ўәлаятының сыртқы байланыслар және туризм басқармасының басшысы Ермек Кенжеханулы. — Илажда үлкен келисимге ерис­тик, яғный Ақтөбеде саўда үйин ашыўға келистик. Бунда Қарақалпақстанның аўыл хожалығы өнимлерин бизиң елге, соның ишинде, Ақтөбе ўәлаятына, улыўма Қазақстанның батыс аймақларына тасыў, жеткериў сыяқлы ўазыйпалар нәзерде тутылған.

 Қазақстанлы мийманлардың Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде билим алып атырған студент-жаслар менен ушырасыўы да үлкен әҳмийетке ийе болды.

— Бизде «Нурлы көш» деген бағдарлама қабылланып, бағдарлама көлеминде кең көлемли жумыслар алып барылмақта, деди ушырасыўда Ақтөбе ўәлаятының ҳәкими Бердибек Сапарбаев. — Солардан бири, Ақтөбеге барып оқыйман деген студет-жаслар ушын жеңилликлер берилип атырғаны болып табылады.

 Бул жерде Қарақалпақстандағы Қазақ миллий-мәдений орайына ҳәм Қарақалпақ мәмлекетлик университетине Ақтөбе ўәлаяты ҳәкими атынан естелик саўғалары ҳәм китаплар тапсырылды.

Мийманлар Нөкис қаласындағы «Samsung» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң жумысы менен де танысты.

  Күнниң екинши ярымында делегация ағзалары пайтахтымыздағы Имам ийшан Муҳаммед жомъе мешитине барды ҳәм Қарақалпақ үлкесинде туўылған  қазақ шайыры Төлеген Айбергеновтың қәбирин зыярат етти.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық драма театырында «Ақтөбе — Нөкис — Тарийхый дослық пенен нәтийжели бирге ислесиў» атамасында гала-концерт болып өтти.

 Делегация ағзалары И.В.Савицкий атындағы мәмлекетлик көркем өнер музейине барып, ол жердеги бийбаҳа экспонатларды көзден өткерди.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.09.2018 САХНАДА — ТОҒЫЗ ТОҢҚЫЛДАҚ...

«Той десе қуў бас жумалайды» дегениндей Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында таза имараты пайдаланыўға тапсырылған пайтахтымыздағы Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры әтирапы байрам түсине енип, әтирапына көркем өнер, ша¬йдалары, жаслар, қулласы усы тараўға қызығыўшы ықласбентлер менен толысты.

10.09.2018 АРХЕОЛОГ ИЛИМПАЗДЫҢ ЮБИЛЕЙИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Жаслар орайында Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты археология бөлиминиң баслығы Өзбекстан Қаҳарманы Ғайратдин Хожаниязовтың туўылғанының 70 жыллығына бағышланған кеше болып өтти.

08.09.2018 УЛЛЫ БАБАМЫЗҒА ТЕРЕҢ ҲҮРМЕТ

Өткен жума күни таң сәҳәринде қуслардың сайраған ҳаўазы Беруний районы халқын ертерек оятты. Ҳәттеки, тереклер, гүллер де ерте оянғанға мегзейди.
Сақый қуяш бизди Беруний журтында жыллы нурлары менен күтип алды. Кең азада көшелерди толтырған халайық Беруний бабамыздың руўхын таўап етиўге асықты.

05.09.2018 ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде «Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән декларациясы ҳәм инсан ҳуқықлары тараўында билим алыў ҳуқықы» темасында ушырасыў болып өтти.

31.08.2018 АЙМАҚ БАЛАЛАРЫНА БАЙРАМ САЎҒАСЫ

Жаңа оқыў жылының дәслепки күни пайтахтымыздағы «Жаңа базар» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 45-санлы улыўма билим бериў мектебиниң жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды.

30.08.2018 МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНЫП, ХОШАМЕТЛЕНДИ

Ең уллы байрамымыз-Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң  27 жыллық байрамы жақынласқан сайын кеўлимизди шексиз қуўаныш сезимлери бийлемекте. Халқымыздың уллы пазыйлетлеринен бири-байрамларды мийнетте мол табыслар ҳәм республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысында әҳмийетли орын ийелейтуғын ўақыялар менен күтип алыў әдети ғәрезсизлик байрамы алдында да нәтийжели даўам етпекте.

30.08.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА ЖАҢА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ПАЙДАЛАНЫЎҒА БЕРИЛДИ

Усы жыл 31-август күни кең жәмийетшилик ўәкиллериниң қатнасында бул имаратлардың пайдаланыўға тапсырылыўына арналған салтанатлы мәресим өткерилди.

Усы жерде атап өтиўимиз тийис, бул квартиралардың алтаўының социаллық жақтан қорғаўға мүтәж, кем тәмийинленген, бағыўшысын жоғалтқан ямаса майыплығы бар шахсларға басланғыш төлеми қәўендерлер тәрепинен төленип берилгени болды.