Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Өзбекстан Республикасы ҳүкиметлик қарар ҳәм пәрманлары тийкарында банк системасындағы жеңилликлер

1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 17-ноябрдеги ПФ-5242-санлы “Өнерментшиликти жәнеде раўажландырыў ҳәм өнерментшиликти ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў илажлары ҳаққында”ғы Пәрманы тийкарында:

Өнерментшилик жумысы субъектлери - "Өнермент" бирлеспеси ағзаларына жеңиллетилген микрокредитлер бериў, сондай-ақ  өнерментшилик орайларын раўажландырыў орайларын қурыў ушын "Микрокредитбанк" АКБ, "Халық банк" АКБ ҳәм "Агробанк" АКБ ушын кредит линиялары ашылған.

Өзбекстан Республикасы Тиклениў ҳәм раўажланыў фонды коммерциялық банклерге олар тәрепинен өнерментшилик жумысы субъектлерине миллий валютада жеңиллетилген микрокредитлер ажыратыў ушын кредит линиялары:

жеңиллетилген микрокредитлер алты ай жеңиллетилген дәўирди өз ишине алған ҳалда, еки жыл мүддетке, ең кем айлық ис ҳақының 300 есеси муғдарында;

өзлериниң ислеп шығарыў зәрүрликлери ушын әсбап-үскене ҳәм аўысық бөлеклер сатып алыўда жеңиллетилген микрокредитлердиң пайыз ставкасы қайта қаржыландырыў ставкасының 50 пайызын, айланба қәрежетлерди толтырыў ушын болса қайта қаржыландырыў пайыз ставкасында ажыратылады.

2. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 17-августдағы “Исбилерменлик жумысын раўажландырыўды қоллап-қуўатлаў Мәмлекетлик фондын шөлкемлестириў ҳаққында”ғы ПҚ-3225-санлы қарары:

Фондтың тийкарғы ўазыйпасы киши исбилерменлик субъектлерине коммерциялық банклери кредит муғдарының 50 пайызына шекем кепил болыў
(2 миллиард сўмнан көп болмаған кредитлер);

коммерциялық банклердиң көлеми 4 миллиард сўмнан аспайтуғын муғдардағы кредитлери бойынша пайыз қәрежетлерин қаплаў ушын төмендеги эквивалентте компенсация бериў:

миллий валютада - қайта қаржыландырыў ставкасының 1,5 барабарынан аспайтуғын пайыз ставкасында - 5 пайыз муғдарында;

сырт ел валютасында - коммерциялық банклер тәрепинен белгиленген пайыз ставкасының 40 пайызы, бирақ 3 пайыздан артық болмаған мўғдарда ажыратылады.

Кредитлер бойынша пайыз қәрежетлерин қаплаў ушын төмендеги жойбарларды қаржыландырыўда компенсациялар береди:

-аўыл хожалығында, биринши гезекте, энергия тежемкерлиги жоқары заманагөй ыссыханалар қурыў, шарўашылық, қусшылық, балықшылық, қояншылық, палҳаррешилик, жүзимшилик ҳәм бағшылықты, соның сенен бирге, интенсив бағларды раўажландырыўға;

-аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеў тараўында, мийўе-овощ өнимлерин сақлаў бойынша иныраструктура ҳәм усы өнимерди транспортировка қылыў менен байланыслы логистика орайларын шөлкемлестириў;

-исбилерменлик жумысының Фондын басқарыў Кеңеси белгилейтуғын басқа бағдарлардағы жойбарларға.

3. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 5-апрелдеги ПҚ-3651-санлы қарарына тийкар коммерциялық банклер тәрепинен кредит ажыратыў тәртиби:

Коммерциялық банклер тәрепинен мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў жумысы менен шуғылланыўшы исбиерменлик субъектлерине
15 жыл мүддетке, сондай-ақ, 3 жыллық жеңиллетилген дәўир менен жыллық
1 пайызлы ставка бойынша кредитлер ажыратылады;

Кредитлердиң ресурс дереги – Министрлер Кабинети жанындағы Өзбекстан Республикасын раўажландырыў мәмлекетлик бағдарламаларын қаржыландырыў фондының айрықша ашылатуғын есап бети қаржылары.

Коммерциялық банклер тәрепинен исбилерменлик субъектлерине кредитлер қайтарыўлық, төлеўлилик, тәмийинленгенлик, мүддетлилик ҳәм мақсетли пайдаланыў шәртлери тийкарында бериледи;

         4. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 26-апрелдаги “Фермер, дийқан хожалықлары ҳәм тамарқа жер ийелери жумысларын жетилистириў бойынша қосымша илажлар ҳаққында”ғы ПҚ-3680-санлы Қарары тийкарында

Фонд қаржылары төмендегилер ушын пайдаланылады:

- Фермер, дийқан хожалықлары ҳәм тамарқа жер ийелерине 3 жыл мүддетке, сондай-ақ 1 жылға шекем жеңиллетилген дәўир менен жыллық 7 пайызда (2 пайызлық банк маржасын есапқа алған ҳалда) кредитлар бериў ушын “Микрокредитбанк” АКБ, “Агробанк” АКБ ҳәмде Өзбекстан Республикасы Халық банкине  ресурслар жайластырыў;

-коммерциялық банклер арқалы Өзбекстан Республикасы Орайлық банкиниң қайта қаржыландырыў ставкасында (2 пайыз банк маржасын есапқа алған ҳалда) “Тамарқа хызмети” ЖШЖ, аўыл хожалығы тараўындағы басқа да ислеп шығарыў, қайта ислеў, таярлаў, тәмийинлеў, саўда кәрханалары ҳәмде лизинг компанияларына материаллық техникалық базасын беккемлеў, аўыл хожалығы техникалары ҳәм транспортларын сатып алыў, фермер, дийқан хожалықлары ҳәм тамарқа жер ийелериниң ыссыханалар қурыў ушын материаллар ҳәм аўысық бөлеклер сатып алыўға кредитлер бериў.

         5.Әдиллик министрлигинде 2018-жыл 22-февралда 2975-сан менен дизимнен өткерилген “Халықтың бәнтлигин тәмийинлеў ушын коммерциялық банклер тәрепинен микрокредитлер ажыратыў тәртиби ҳаққында”ғы Нызам бойынша

Коммерциялық банклер тәрепинен пухараларға усы Нызам талаплары тийкарында халықтың бәнтлигин тәмийинлеў ушын кредитлер ажыратыў белгиленген. 

Микрокредитлер банклер тәрепинен қарыз алыўшыларға ең кем ис ҳақының 100 есеси мўғдарына шекем жыллық 7 пайыз ставкада ажыратылады.

Банклер өз ишки кредит сиясатына тийкарланып республикамыздың айырым аймақларында жасаўшы қарыз алыўшыларға усы Нызамда белгиленген пайыз ставкасынан кемейтилген пайыз ставкаларында микрокредитлер ажратылыўы мүмкин.

Қарыз алыўшыларға микрокредит кеминде 3 айдан 6 айға шекем жеңиллетилген дәўир менен, 3 жылдан көп болмаған мүддетке бериледи.

Усы нызам талапларына көре, дизимдеги пуқараның режелестирген шаңарақ исбилерменлгин әмелге асырыў имканияты бар ҳәм банктен алынатуғын жеңиллетилген кредит қаржысын мақсетли жумсап, шаңарақ ағзаларын жумыс пенен тәмийинлениўи ҳәм кредитти өз ўақтында қайтарылыўын тәъмийнлейди деп пухаралардың өзин-өзи басқарыў органы баслықларының исеним билдирген усынысы ҳәм микрокредитлер қайтарылыўының тәмийнаты сыпатында усынылған тәмийнат түрлеринен бири тийкар болып есапланады.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

17.06.2018 БЕЛГИЛИ МӘМЛЕКЕТЛИК ҒАЙРАТКЕРДИҢ ЮБИЛЕЙИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Өткен екшемби күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  «Дослық» ордениниң ийеси, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген ирригатор, техника илимлериниң кандидаты Тимур Камаловтың туўылғанының 80 жыллығына бағышланған «Мәмлекетлик ғайраткер, илимпаз ҳәм устаз» атамасында илимий конференция болып өтти.

15.06.2018 ҲАЙЫТ НАМАЗЛАРЫ ОҚЫЛДЫ

15-июнь күни Мүбәрек Рамазан ҳайты мүнәсибети менен республикамыздағы барлық 50 жомъе мешитинде ҳайыт намазлары оқылып, оларға 15 мыңнан аслам журтласымыз қатнас­ты.

12.06.2018 БЮДЖЕТКЕ ҚОСЫМША ДӘРАМАТ ТҮСИРИЎ ҲӘМ БАҲАЛАРДЫҢ ТУРАҚЛЫЛЫҒЫН ТӘМИЙИНЛЕЎ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде бюджетке қосымша дәрамат түсириў дәреклерин анықлаў, оны түсириў ҳәм инфляцияның алдын алыўға бағышланған мәжилис болып өтти.

09.06.2018 ӨЗБЕКСТАН ФЕРМЕР, ДИЙХАН ХОЖАЛЫҚЛАРЫ ҲӘМ ҚЫЙТАҚ ЖЕР ИЙЕЛЕРИ КЕҢЕСИНИҢ ЕЛИМИЗ ФЕРМЕРЛЕРИНЕ МҮРӘЖАТЫ

Президентимиз Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында жақында болып өткен видеоселектор мәжилисинде аўыл хожалығындағы әҳми­йетли мәселелер, соның ишинде, ғаўаша тәрбиясы, суўдан ақылға муўапық пайдаланыў сыяқлы әҳмийетли илажларды нәтийжели өткериў додаланып, елимизде     1-июньнен — 1-июльге шекем «Ғаўашада кепил­ликли зүрәәт жетистириўдиң ылғаллы айлығы» деп жәрия­ланды.

 

09.06.2018 СУЎДАН ПАЙДАЛАНЫЎДА ЫСЫРАПГЕРШИЛИККЕ ЖОЛ ҚОЙМАЙЫҚ

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң басшылығында 2018-жыл 29-май күни өткерилген видеоселектор мәжилисинде белгилеп берилген тапсырмалар, соның ишинде, суў ресурсларынан нәтийжели пайдаланыў, пахта ҳәм бийдай егинлеринен жоқары зүрәәт алыў, халықтың азық-аўқат қәўипсизлигин тәмийинлеў бағдарында алып барылып атырған илажларда 4 сектор басшыларының жуўапкершилигин арттырыў, аўыл хожалығы егинлерин, соның ишинде ғаўаша майданларын өз ўақтында суўғарыўды шөлкемлестириў, бийдайдан босаған майданларға суў аз талап ететуғын егинлерди егиў, суў ресурсларынан мақсетли пайдаланыў мәселелери додаланып, ўазыйпалар белгиленди. Бул бағдардағы нызамшылық ҳүжжетлери, бағдарламалар ҳәм тийисли илажлардың орынланыўын тәми­йинлеўдеги нызам бузыўшылықлар ушын жуўапкершилик шараларын көриў қатаң ескертилди.

08.06.2018 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ҚАТНАСЫЎШЫЛАРЫ РЕСПУБЛИКАМЫЗДА

Усы жылы 7-8-июнь күнлери Ташкент қаласында болып өткен «Арал машқаласы ақыбетлерин сапластырыў бойынша биргеликтеги ҳәрекетлер: жаңаша қатнаслар, инновациялық шешимлер ҳәм инвестициялар» темасындағы халықаралық конференцияның қатнасыўшылары республикамызда болды.

08.06.2018 БОСАҒАН ОРЫНЛАРҒА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ДЕПУТАТЛАРЫН САЙЛАЎДЫ ӨТКЕРИЎ КҮНИН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРАЙЛЫҚ САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАРАРЫ

«Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңесине сайлаў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 47-статьясына муўапық Карақалпақстан Республикасының Орайлық сайлаў комиссиясы

ҚАРАР ЕТЕДИ:

08.06.2018 Өзбекстан Республикасы Хүкимет қарарлары менен берилген салық жеңиликлери ҳаққында:

1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 12-апрель күнги «Мийўе-овощ, картошка ҳәм палыз  өнимлерин сатып алыў ҳәм олардан пайдаланыў  системасын жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-2520-санлы қарары тийкарында:

05.06.2018 Республикамыздың барлық исбилерменлерине, ҳаял-қызларына, жасларына ҳәмде гүллән халқына үндеў

Әзиз дослар!

Бүгинги күнде еркин ҳәм абат елимиздиң барлық тараўларында раўажланыўлар жүз берип, қала ҳәм аўылларымыз абаданласып, халқымыздың турмыс дәрежеси ҳәр қашанғыдан да жақсыланып бармақта.

Әлбетте, көз алдымызда жүз берип атырған бундай өзгерислер менен жаңаланыўлар усы елде жасап ҳәм мийнет етип атырған ҳәр бир инсанда миллий мақтаныш сезимлерин оятады.