Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Соңғы жылларда Өзбекс­танда заманагөй талап­лар­ға жуўап беретуғын, елимиздиң ғəрезсизлиги, оның қəўипсизлиги ҳəм аймақлық пүтинлигиниң исенимли кепили болған Қураллы Күшлерди дүзиў ҳəм миллий армиямызды қəлиплестириў бо­йынша бир қатар унамлы жумыслар əмелге асырылды. Миллий нызамшылық базасында да қорғаныў, қəўипсизлик мəселелерине байланыслы ҳуқықый ҳүжжетлер жетилистирилип барылмақта.

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти.

Дəслеп республикамыз халқы, əсиресе, улыўма орта билим бериў мектеби ҳəм кəсип-өнер колледжлериниң оқыўшы-жаслары ушын əскерий техникалар ҳəм қурал-жарақлардың көргизбеси өткерилди.

— Əскерий техникаларды, ҳəр қыйлы қурал-жарақларды тек əскерий кинолардан ғана көргенбиз. Мине, бүгинги көргизбедеги ҳақыйқый қурал-жарақлар менен техникалар бизлерде өзгеше тəсирлер қалдырды. Келешекте мен де əскер болып, елимиздиң, Ўатанымыз тынышлығы жолында хызмет етемен,-дейди 9-санлы орта билим бериў мектеби оқыўшысы А.Ибрагимов.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы, Əскерий-ҳəкимшилик секторы басшысы М.Ерниязов, Арқа-Батыс əскерий округиниң сəркардасы Ф.Артиқовлар ҳəм басқалар шығып сөйлеп, округтиң l9 жыллығы менен қутлықлады ҳəм ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халық пенен армия­ның бирлигин тəми­йинлеў мақсетинде əскерий-ҳəкимшилик секторының дүзилгенлиги, буннан тысқары, Қураллы Күшлеримизде кең көлемли реформалардың əмелге асырып атырғанлығы жөнинде де айтып өтти.

Соң бир топар тараў ветеранларына Өзбекстан Республикасы Қорғаныў министрлигиниң көкирек нышанлары салтанатлы жағдайда тапсырылды. Сондай-ақ, əскерий хызметкерлер ҳəм колледж оқыўшы-жаслары арасында спорттың əскерийлестирилген эстафета түри бойынша жарыс шөлкемлестирилип, Миллий гвардияшылар ҳəм Хожели агро-экономикалық кəсип-өнер колледжиниң оқыўшылары жеңимпазлықты қолға киризди ҳəм оларға шөлкемлестириўшилер тəрепинен баҳалы саў­ғалар тапсырылды.

Салтанатлы мəжилиске Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслықлары, Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарлары, тараў басшылары ҳəм кең жəми­йетшилик ўəкиллери қатнас­ты.

Илаж соңында қатнасыўшыларға Өзбекстан Қураллы Күшлериниң қосық ҳəм аяқ ойын ан­самбли ҳəм қарақалпақ көркем-өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы қойып берилди.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.11.2018 МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНЕ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИ ҲӘМ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНИҢ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Ҳүрметли шыпакерлер ҳәм медицина тараўы хызметкерлери!
Бәршеңизди ҳәр жылы елимизде кеңнен белгиленип киятырған кәсиплик байрамыңыз – «Медицина хызметкерлери күни» менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаймыз. 

06.11.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Түркияның Өзбекстандағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси Аҳмет Башар Шен басшылығындағы делегацияны қабыллаў мәресими болды.

06.11.2018 «ТАШКЕНТ» МИЙМАНХАНАСЫ МИЙМАНЛАР ХЫЗМЕТИНДЕ

Усы жыл 6-ноябрь күни пайтахтымыз Нөкис қаласында «Ташкент» мийманханасы пайдаланыўға тапсырылды.

05.11.2018 ПАРЛАМЕНТ КОМИССИЯСЫ АҒЗАЛАРЫ ПАХТА АТЫЗЛАРЫНДА

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының 2017-жыл 4-октябрьдеги “Өзбекстан Республикасының нызам ҳүжжетлерине ҳəм халықаралық мийнет стандартларына муўапық пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тəмийинлеўге байланыслы илажларды күшейтиў ҳаққында”ғы СҚ-231-III-санлы қарарына муўапық Пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тəмийинлеў мəселелери бойынша Парламент комиссиясы дүзилген еди.

 

03.11.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ГЕЗЕКСИЗ ЖИГИРМА ҮШИНШИ СЕССИЯСЫ БОЛЫП ӨТТИ

Усы жылдың 3-ноябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң гезексиз жигирма үшинши сессиясы болып өтти.