Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ЖҮРЕГИНДЕ МӘҢГИ САҚЛАНАДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекис­тан Республикасының Биринши Президенти, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың 80 жыллығына бағышланған еслеў кешеси болып өтти.

Дәслеп Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик гимнлери жаңлады.

Илаж қатнасыўшылары Ислам Кәримовтың өмири ҳәм мийнет жолына бағышлан­ған «Ғәрезсизлигимиздиң қурыўшысы» ҳүжжетли фильмин тамаша етти.

Кешеде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев шығып сөйлеп, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң тийкарын салыўшы, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, елимиздиң Биринши Президенти Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың ана Ўатанымыздың келешеги, ел-журтымыздың раўажланыўы жолындағы уллы тарийхый хызметине тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей, Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 27-ноя­брьдеги «Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың 80 жыллығын белгилеў ҳаққында»ғы қарары тийкарында пүткил елимиз бойлап   кең көлемли илажлар өткерилмекте.

Биринши Президентимиз өзиниң пүткил өмири ҳәм хызмети даўамында «Бизден азат ҳәм абат Ўатан қалсын!», «Елим деп, журтым деп, жанып жасаў керек!» деген уллы идеяларды алға қойып, келешек әўлад ушын ибрат мектебин жаратты. Ҳақыйқый жетекши сыпатында өз Ўатанын жанынан артық көретуғын,  пуқаралардың ҳуқықлары менен мәплерин қорғаўды өмириниң баслы мақсети деп билетуғын еди. Сонлықтан да  көп миллетли халқымыздың жүрегинен терең орын алды.

Өзиниң көп қырлы сиясий жумысы, уллы инсаныйлық пазыйлетлери менен Ўатанымыздың көп әсирлик тарийхында өшпес из қалдырды. Ол тек ғана мәмлекетимизде емес, ал дүнья көлеминде үлкен ҳүрмет ҳәм абырай-мәртебеге ийе болған уллы шахс ҳәм ғайраткер сыпатында танылды.

Биринши Президентимиздиң басшылығында  елимиздиң барлық аймақлары сыяқлы республикамызда да  қысқа дәўир ишинде әсирге татырлық реформалар әмелге асырылды. Ғәрезсизликтиң дәслепки жылларынан баслап қала ҳәм ра­йонларымыз, шетки аўылларымыз жаңаша түске енди, заманагөй кәрханалар, социаллық тараў объектлери бой тикледи, коммуникация тармақлары қурылды. Арал  апатшылығының ақыбетлерин сап­лас­тырыўға қаратылған бир қатар қайырлы ислер әмелге асырылды.

Ислам Әбдиғаниевичтиң тиккелей басламасы менен  Үстирт әжайыбаты саналған «Қоңырат сода заводы» унитар кәрханасы иске түсирилген болса, 2015-жылы тараўдағы ең ири жойбар, улыўма баҳасы 4 миллиард доллардан зыят болған Үстирт газ-химия комплекси пайдаланыўға тапсырылды. Дүнья жүзиниң мыңлаған туристлерин өзине қаратып киятырған «Саҳрадағы Лувр» аты менен жәҳәнге танылған И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейиниң жаңа имаратлары қурылды.

Биринши Президентимиздиң басшылығында пайтахтымыз Нөкис қаласы қысқа ўақыт ишинде заманагөй, шырайлы қалалардың бирине айланды. 2014-2016-жыллар даўамында Нөкис қаласы менен Беруний районының орайында 50 ден зыят көп қабатлы турақ жайдың қурылысы питкерилген болса, аўыллық жерлерде үлги жойбарлар тийкарында бир қатар турақ жайлар пайдаланыўға тапсырылды, Саламат ҳәм бәркамал әўладты тәрбиялаў мақсетинде Балалар спортын раўажландырыў қорының есабынан             2009-2016-жыллар даўамында 7 жаңа спорт комплекси, мектеплердиң жанында 58 жаңа  спорт залы, 8 спорт майданшасы, 4 жүзиў бассейни қурылды ҳәм реконструкцияланды. Соңғы жети жыл ишинде жәми 3 мың орынға мөлшерленген 20 балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектеби пайдаланыўға берилди.

Республикамыздың халқы Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың «Мен тек ғана өзбек хал­қының емес, ал, қарақалпақ халқының да пер­зентимен!»,-деген шын-жүректен шыққан сөзин ҳәр дайым мақтаныш пенен еске алады.

Илажда Өзбекистан Илимлер академиясының академиги С.Рашидова, Өзбекистан Республикасына мийнет сиңген көркем-өнер ғайраткери Т.Кузиев, И.Юсупов атындағы инталы балалар мектеп-интернатының оқыўшысы А.Қалыбаева, Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзасы Г.Анна­қлычева,  Ислам Кәримов атындағы Республикалық қа­йырқомлық жәмийетлик фондының департамент басшысы Б.Убайдуллаев, Ислам Кәримов атындағы илимий-ағартыўшылық естелик комплексиниң хызметкери У.Азизов,  Қарақалпақстан Республикасы «Нураный» қорының баслығы Ш.Уснатдинов уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, халқымыздың әдиўли перзенти Ислам Кәримовтың тарийхый қысқа дәўирде елимизди раўажланған мәмлекетлер қатарына қосыўдағы, сондай-ақ, жас әўладтың бахытлы келешеги жолындағы хызметлерин еске түсирди.

Өзбекистан Республикасының Биринши Президентиниң өмирлик жолдасы Т.Каримова шығып сөйлеп, экологиялық апатшылық аймағында жасап атырған халықтың турмыс дәрежесин жақсылаў жолындағы хызметлерине,  халқымыздың бийтәкирар мәденияты, әдебияты менен көркем-өнерине болған айрықша ҳүрметине тоқтап өтти ҳәм илаж шөлкемлестириўшилерине миннетдаршылық билдирди.

Кеше республикамыз көркем-өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы менен жуўмақланды.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев қатнасты.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

02.08.2018 ЖЫНАЯТШЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎДЕ БИРГЕ ИСЛЕСИЎДИ КҮШЕЙТИЎИМИЗ ТИЙИС

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында усы жыл 27-июль күни жынаятшылықтың ерте алдын алыў бағдарындағы жумыслардың бүгинги жағдайы, бул бойынша ишки ислер уйымлары ҳәм басқа да мәмлекетлик уйымлардың жуўапкершилигин арттырыў, системада жүзеге келген машқалалар менен кемшиликлерди сапластырыў мәселелерине бағышланып болып өткен  видеоселектор мәжилисинен келип шығатуғын ўазыйпаларға арналған ушырасыў болып өтти.
 

02.08.2018 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОЙБАРЛАРДЫҢ ОРЫНЛАНЫЎ БАРЫСЫ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде республикамыз делегациясының сырт еллерге сапары даўамында дүзилген инвестициялық жойбарлардың ҳәм басқа да шәртнамалардың орынланыў барысы, бул бағдарда орын алып атырған айырым машқалалар және оның шешими бойынша алда турған ўазыйпаларға бағышланған мәжилис болып өтти.

24.07.2018 АРАЛ УЛТАНЫНДА ЖӘНЕ БИР ГАЗ ҚУДЫҒЫНАН ГАЗ ШЫҚТЫ

Бурын хабар еткенимиздей, «Үстирт геофизика экспедициясы» филиалы жәмәәти бүгинги күнде Үстирт кеңислиги ҳәм Аралбойы аймақларында ҳәм оның ултанында шет ел («Лукойл», “ERIEL”) компаниялары менен биргеликте тәбийғый жер асты байлықларын излеў ҳәм изертлеў жумысларын алып бармақта. Январь айында, олар тәрепинен төменги Сүргил кәни ашылып, оны өзлестириў бойынша жумыслар баслап жиберилген еди. Үстирт излеў-бураўлаў басқармасы менен биргеликте алып барылған жумыслар нәтийжесинде күни кеше бул жерде қазылған тағы бир қудықтан газ шыға баслады.

22.07.2018 КУБОК ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында спорттың мини футбол, волейбол ҳәм стол тенниси бойынша Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң кубогы ушын болып өткен жарыс жуўмақланып, жеңимпазлар анықланды.

20.07.2018 КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎЛАР

Өзбекстан Республикасы Президентиниң тапсырмасына бола, бүгинги күнде республикамыздың барлық қала ҳәм районларында көшпели қабыллаўханалар шөлкемлестириў режелестирилген. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Муўса Ерниязов республикамыздың ең шетки аймақларынан бири болған — Қоңырат районының «Қарақалпақстан» посёлкасы турғынлары менен ушырасты.

17.07.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА 55 МЕТР БИЙИКЛИКТЕГИ БАЙРАҚЛАР ОРНАТЫЛАДЫ

Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма жети жыллық байрамы алдында Нөкис қаласында Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик байрақлары орнатылады.

16.07.2018 СПОРТ ОЙЫНЛАРЫНА СТАРТ БЕРИЛДИ

Республикалық ойын түрлери ҳәм жеңил атлетика бойынша қәнигелестирилген балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебинде жарыстың ашылыў салтанаты болып өтти. Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов шығып сөйлеп, жарыс қатнасыўшыларына әўмет тиледи.