Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

«ХОШАМЕТ — 2017» СЫЙЛЫҒЫ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

18-январь күни пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик академия­лық музыкалы театрында биринши мəрте Өзбекистан Жаслар аўқамының Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси тəрепинен шөлкемлестирилген «Хошамет — 2017» сыйлығын тапсырыў мəресими салтанатлы жағдайда өткерилди.

«Хошамет — 2017» сыйлығы тийкарынан елимиздеги жəмийетлик-сиясий, мəденият, көркем өнер, журналистика, спорт тараўларының ҳəм исбилерменликти кеңнен раўажландырыў, сондай-ақ, бул тараўларда жетискенликлерге ерискен ең белсенди ўатанласларымызды қоллап-қуўатлаў мақсетинде шөлкемлестирилген болып, сыйлық 24 номинация бойынша өз ийелерине тапсырылды.

Атап айтқанда, Қараөзек районы ҳəкими Д.Өтемуратов «Жылдың ең белсенди ҳəкими», Қанлыкөл районынан Д.Садуллаев «Жылдың ең белсенди жас фермери», Ə.Қурбаниязова «Жылдың ең белсенди жас журналисти», Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги  «Жылдың ең белсенди  Жаслар аўқамы менен бирге ислесиўши шөлкеми» номинациялары  бойынша жеңимпаз деп табылып, оларға ҳəм басқа да номинацияларда жеңиске ерискенлерге шөлкемлестириўшилер тəрепинен таярланған диплом, статуэтка ҳəм қымбат баҳалы саўғалар тапсырылды.

— Мен ушын күтилмеген ўақыя болды. «Жылдың ең белсенди жас қосықшысы» номинациясы бойынша жеңимпаз болдым.  «Өзбекконцерт» мəмлекетлик мəкемеси тəрепинен 1 жыллық бийпул лицензия да берилди. Буннан шексиз қуўаныштаман, - дейди жас қосықшы Баҳадыр Разымбетов. 

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы  Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов, Мəденият министри П.Айтмуратов қатнасты ҳəм номинациялар бойынша жеңимпазларды анықлап берди.

Илаж қатнасыўшыларына көркем өнер шеберлериниң атқарыўындағы концерт бағдарламасы қойып берилди. 

 

Басқа жаңалықлар RSS

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.

24.01.2018 ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ЖҮРЕГИНДЕ МӘҢГИ САҚЛАНАДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекис­тан Республикасының Биринши Президенти, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың 80 жыллығына бағышланған еслеў кешеси болып өтти.

21.01.2018 ТЕАТРЫМЫЗДАҒЫ «ТӘҒДИР СЫНАҚЛАРЫ»

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекистан Республикасы Мәденият министрлиги, «Өзбектеатр» дөретиўшилик өндирислик бирлеспеси, елимизде мийман болып турған Өзбек миллий академиялық драма театры дөретиўши жәмәәтиниң белгили өзбек жазыўшысы ҳәм драматург Қ.Нарқабылдың «Тәғдир сынақлары» пьесасы тийкарында сахналастырылған спектакльдиң премьерасы болып өтти.

20.01.2018 «АРДАҚЛАЎ — 2017» СЫЙЛЫҒЫ ӨЗ ИЙЕЛЕРИНЕ ТАПСЫРЫЛДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында «Ардақлаў-2017» сыйлығының жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти.