Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЗАМАНАГӨЙ СУЎ СПОРТЫ САРАЙЫ ТАПСЫРЫЛДЫ

Соңғы жыллары елимизде халықты, әсиресе, жасларды спортқа кең тартыў, қәбилетли спортшыларды қоллап-қуўатлаў мәселелерине турақлы итибар қаратылып келинбекте. Спорт комплекслери, заманагөй шараятларға ийе спорт объектлерин қурыў, шетки аймақларда жасаўшы жаслардың да спорт түрлери менен турақлы шуғылланыўларына имканият жаратыў мәселеси мәмлекетимиз ҳәм ҳүкиметимиздиң айрықша итибарында болып келмекте. Республикамыздың түрли аймақларында қәд көтерген спорт объектлеринде бүгин жасларымыз спорттың бирнешше түрлери менен турақлы шуғылланбақта. Олар арасынан мәмлекетимиз ҳәм жәҳән көлеминдеги жарыслардың жеңимпазлары, чемпионлардың жетилисип шығып атырғанлығы тараўға қаратылып атырған итибардың жемиси саналады.
Қәнигелердиң пикиринше, суўда жүзиў, әсиресе, жас өспирим организми ушын оғада пайдалы. Себеби, суўда жүзиў ўақтында денедеги барлық мускуллар жақсы ҳәрекетте болады. Нәтийжеде қан айланыс сис­темасы жеделлесип, өкпе, жүрек хызмети жақсыланады. Жүзиў жас организмге қуўат бағышлайды, иммунитетти беккемлейди. Суўда жүзген адамның нерв­лери тынышланып, кейпияты көтериледи. Сонлықтан да, 2017-2021-жылларда республикамыздың он бир районындағы Балалар ҳәм өспиримлер спорт мектеплери жанынан жабық суў спорты объектлерин жаңадан қурыў режелестирилген.
Усы бағдарлама тийкарында бириншилерден болып Әмиўдәрья районында өткен жылдың екинши ярымында жабық суў спорты бассейни қурылысы басланған еди. «Әмиў­дәрья суў қурылыс басқармасы» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң қолы гүл қурылысшылары алты ай ишинде қурылыс жумысларын сапалы жуўмақлап, объектти мүддетинен алдын пайдаланыўға тапсырыўға еристи.  
Жақында районлық Балалар ҳәм өспиримлер спорт мектеби жанында жаңадан қәд көтерген заманагөй көринистеги спорт объектиниң ашылыў мәресими болды. Мәресимде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Өзбекстан Республикасы Дене тәрбия ҳәм спорт министри Д.Набиев, район ҳәкими С.Йулдашев ҳәм басқалар сөзге шығып, жыйналған халықты, спортшылар ҳәм тренерлерди спорт объектиниң иске түсирилиўи менен қызғын қутлықлады.
­ Бул жерде суў спорты менен шуғылланыў ушын барлық шараятлар жаратылған. Буннан былай Балалар ҳәм өспиримлер спорт мектебимизде жүзиў дөгерегин шөлкемлестирип, районымызда суў спорты түрлерин ғалаба ен жайдырыў, өспирим жаслардың саламат ҳәм бәркамал инсанлар болып камал табыўы ушын қолдан келгенинше ҳәрекет етемиз. Бул жерде суў спорты менен шуғылланған жасларымыз арасынан Өзбекстан, жәҳән ҳәм Олимпиада жеңимпазлары жетилисип шығады  деп үмит етемиз, - дейди Балалар ҳәм өспиримлер спорт мектеби директоры Чаршам Тажимуратов.
Смета баҳасы 4 млрд. 876 млн. сумды қураған бул объектте 11х25 метр өлшемдеги жүзиў бассейни, тренер ҳәм шуғылланыўшылар ушын жуўыныў, кийиниў, дем алыў ханалары ҳәм тамашагөйлер отыратуғын орынлықлар муқыят исленген. Исенимимиз мол, усы объектте шуғылланыўға қатнаған жаслар да гүрес, бокс, гимнастика ҳәм басқа спорт түрлеринен жоқары нәтийжелерге ерискен теңлеслери сыяқлы районның, қалаберди Қарақалпақстан ҳәм Өзбекстан Республикалары абырайын мүнәсип қорғайтуғын спортшылар болып жетиседи.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

18.01.2019 АРАЛДЫҢ УЛТАНЫНДА 13 ОРЫНДА КОНЦЕРТ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Бəршеңизге мəлим, ҳəзирги ўақытта Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен экологиялық шараятта жасап атырған республикамыз, соның ишинде Мойнақ районы халқының турмыс шараятларын буннан былай да жақсылаў, Арал теңизиниң қурыўы ақыбетинде жүзеге келген экологиялық жағдайды жумсартыў, аймақта жасыл тоғайлықлар пайда етиў бойынша кең көлемли жумыслар əмелге асырылмақта.

 

16.01.2019 САЛТАНАТЛЫ ЖЫЙНАЛЫС

Усы жыл 13-январь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 27 жыллығы ҳәм Ўатан қорғаўшылары күнине бағышланған салтанатлы жыйналыс болып өтти.

15.01.2019 ҚӘНИГЕЛЕСТИРИЛГЕН ОҚЫЎ-ӘМЕЛИЙ КУРСЛАРЫ БАСЛАНДЫ

Усы жыл 15-январь күни Арқа-Батыc әскерий округиниң Нөкиc гарнизонында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер уйымларының кәнигелестирилген оқыў-әмелий курсларының дәслепки сабақлары басланды.